>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2022 10 02 Nya utställnings- och tävlingsresultat, se "Nyheter"

 

 

 

Latest update

2022 10 02 New show and competition results, see "News"

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2022 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se